Autor strony prawo-podatkowe.pw nie rości sobie żadnych praw do umieszczanych poniżej tekstów,
ani nie utożsamia się z poglądami poszczególnych cytowanych autorów.

Ulga na badania i rozwój ma wzrosnąć do 100 lub nawet 150 proc. wydatków na innowacje.

Autor: Paweł Rochowicz, 11.10.2017 r.

Ulga na badania i rozwój ma wzrosnąć do 100 lub nawet 150 proc. wydatków na innowacje

Zachęty podatkowe dla inwestowania w badania i rozwój to jedna z głównych zmian na rzecz poprawiania otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Rząd chce znieść też inne bariery w unowocześnianiu gospodarki.

Według przyjętego we wtorek projektu zmian w ustawach o PIT i CIT przedsiębiorcy mogliby odliczać od podstawy opodatkowania wszystkie wydatki mające charakter tzw. kosztów kwalifikowanych. Firmy mające status centrum badawczo-rozwojowego nawet 150 proc. Dzisiejszy pułap odliczenia to 50 proc.

– Każdą złotówkę przeznaczoną na badania i rozwój przedsiębiorca będzie mógł sobie odliczyć. Zachęty finansowe to bardzo skuteczna metoda pobudzająca firmy do działalności innowacyjnej – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W pakiecie innowacyjnym przewidziano też dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju możliwość korzystania z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (np. pożyczek i poręczeń). Pozwoli to tym instytucjom na większą elastyczność w wykonywaniu swoich zadań.

Z kolei Polska Akademia Nauk ma zyskać więcej swobody w tworzeniu spółek celowych. Będą one mogły prowadzić działalność gospodarczą w celu badań zleconych przez przedsiębiorstwa. Mogłyby też świadczyć doradztwo biznesowe przy wykorzystaniu potencjału badawczo-rozwojowego uczelni i jednostek macierzystych.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Zmiany w PIT i CIT mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Źródło: rp.pl