Podatek od nieruchomości

ZADANIA 1-7 + ROZWIĄZANIA

Podatek od środków transportowych

ZADANIA 1-8 + ROZWIĄZANIA

Podatek leśny

ZADANIA 1-9 + ROZWIĄZANIA

Podatek rolny

ZADANIA 1-8 + ROZWIĄZANIA

Podatek od spadków i darowizn

ZADANIA 1-18 + ROZWIĄZANIA

Podatek dochodowy od osób fizycznych

WYCIĄG Z USTAWY