Podatek od nieruchomości

PREZENTACJA

ZADANIA 1-8 + ROZWIĄZANIA

ZADANIA DODATKOWE

Podatek od środków transportowych

PREZENTACJA

ZADANIA 1-3 + ROZWIĄZANIA