Prawo i postępowanie podatkowe | mgr Paweł Mańczyk
1 czerwca 2018

Publikacja wyników kolokwium z Warsztatów podatkowych w zakładce Kolokwia.

29 maja 2018

Publikacja wyników kolokwium nr 4 w zakładce Kolokwia.

24 maja 2018

Publikacja wyników kolokwium z Materialnego prawa podatkowego - rozszerzonego z dnia 17 maja 2018 r. (SSEP II stopień I rok) w zakładce Kolokwia.

23 maja 2018

Publikacja zadań z warsztatów podatkowych z dnia 16 maja 2018 r.

15 maja 2018

Publikacja zadań 12-16 z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z rozwiązaniami.

10 maja 2018

UWAGA! Pierwotnie zaplanowane na 14 maja 2018 r. kolokwium z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku tonażowego odbędzie się tydzień później, tj. 21 maja 2018 r.

Publikacja zadań 6-11 z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z rozwiązaniami.
Publikacja dwóch zadań z podatku tonażowego wraz z rozwiązaniami.
Publikacja materiałów dla studentów SSEP II stopień I rok z zajęć z dnia 10 maja 2018 r.


6 kwietnia 2018

Publikacja zadań 1-5 z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z rozwiązaniami.

26 marca 2018

Publikacja wyników kolokwium nr 3 w zakładce Kolokwia.

17 marca 2018

INFORMACJA O ZMIANIE SALI DLA GRUP PISZĄCYCH KOLOKWIUM NR 3 W DNIU 20 MARCA 2018 R.
Szanowni Państwo! Wyjątkowo w najbliższy wtorek (20 marca 2018 r.) zajęcia z prawa i postępowania podatkowego odbędą się w sali 102, w budynku WPiA przy al. Piastów. W związku z ograniczoną liczbą miejsc w sali ćwiczeniowej, uprzejmie proszę o uczestniczenie w ćwiczeniach w tym dniu w swoich grupach ćwiczeniowych. Nie dotyczy to osób, które indywidualnie porozumiały się ze mną w sprawie możliwości podejścia do kolokwium w innym terminie.

Publikacja wyników kolokwium nr 2 w zakładce Kolokwia.


11 marca 2018

ERRATA!
Szanowni Państwo! Do rozwiązania zadania 6. z podatku rolnego wkradł się błąd polegający na bezpodstawnym nieuwzględnieniu podatnikowi zwolnienia podatkowego z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego. W rozwiązaniu pojawiła się informacja, że zwolnienie nie przysługuje ponieważ nabywca jest jedną z osób wymienionych w art. 12 ust. 5 ustawy o podatku rolnym, podczas gdy to nie jest prawda. W stanie faktycznym z zadania 6. ww. zwolnienie powinno zostać podatnikowi przyznane.
W związku powyższym na kolokwium z podatku rolnego nie będzie wykorzystywane to zagadnienie do układania zadań (w sensie na kolokwium nie będzie sytuacji, że nabywca to osoba wymieniona w art. 12 ust. 5 ustawy o podatku rolnym).


5 marca 2018

Publikacja wyciągu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakładce Materiały.

12 lutego 2018

Publikacja zadań 1-18 z podatku od spadków i darowizn wraz z rozwiązaniami.

19 stycznia 2018

Publikacja zadań 1-8 z podatku rolnego wraz z rozwiązaniami.

8 stycznia 2018

Publikacja zadań 1-9 z podatku leśnego wraz z rozwiązaniami.

Na najbliższe zajęcia proszę przynieść ustawę o podatku od spadków i darowizn.


23 listopada 2017

Publikacja wyników kolokwium nr 1.

Osoby, które z danego podatku uzyskały ocenę ndst (2) zobowiązane są do końca semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 poprawić tę ocenę na konsultacjach. Nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych. Osoby nieobecne na kolokwium, które nie usprawiedliwią swojej nieobecności, otrzymają z obu podatków będących przedmiotem kolokwium ocenę ndst (2) i muszą ją poprawić na takich samych zasadach jak ww. (nie dotyczy osób z IOS).

Na najbliższe zajęcia proszę przynieść ustawę o podatku leśnym.


16 listopada 2017

Publikacja zadań 1-8 z podatku od środków transportowych wraz z rozwiązaniami.

27 października 2017

Publikacja zadań 1-7 z podatku od nieruchomości wraz z rozwiązaniami.

3 października 2017

Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2017/2018.