12 lutego 2018

Publikacja zadań 1-18 z podatku od spadków i darowizn wraz z rozwiązaniami.

19 stycznia 2018

Publikacja zadań 1-8 z podatku rolnego wraz z rozwiązaniami.

8 stycznia 2018

Publikacja zadań 1-9 z podatku leśnego wraz z rozwiązaniami.

Na najbliższe zajęcia proszę przynieść ustawę o podatku od spadków i darowizn.


23 listopada 2017

Publikacja wyników kolokwium nr 1.

Osoby, które z danego podatku uzyskały ocenę ndst (2) zobowiązane są do końca semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 poprawić tę ocenę na konsultacjach. Nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych. Osoby nieobecne na kolokwium, które nie usprawiedliwią swojej nieobecności, otrzymają z obu podatków będących przedmiotem kolokwium ocenę ndst (2) i muszą ją poprawić na takich samych zasadach jak ww. (nie dotyczy osób z IOS).

Na najbliższe zajęcia proszę przynieść ustawę o podatku leśnym.


16 listopada 2017

Publikacja zadań 1-8 z podatku od środków transportowych wraz z rozwiązaniami.

27 października 2017

Publikacja zadań 1-7 z podatku od nieruchomości wraz z rozwiązaniami.

3 października 2017

Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2017/2018.