15 kwietnia 2019

Alternatywna możliwość zaliczenia kolokwium nr 4

Istnieje możliwość (dla osób dotąd z kolokwium nr 4 niezwolnionych, choć osoby zwolnione też mogą esej napisać) alternatywnego zaliczenia kolokwium nr 4 (PIT). Alternatywną formą jest SAMODZIELNE i INDYWIDUALNE napisanie eseju nt. "Co zmieniłabym/zmieniłbym w podatku dochodowym od osób fizycznych i DLACZEGO". Minimalna długość pracy wynosi 5 000 znaków (ze spacjami), tj. ok. 2 stron A4 ze standardowym formatowaniem tekstu. Maksymalnej długości pracy w zasadzie nie ustalam, przy czym wolę, aby prace nie były dłuższe niż 20 000 znaków. Ostateczny (prekluzyjny) termin nadsyłania esejów upływa o godz. 23:59 dnia 23 kwietnia 2019 roku. Napisanie eseju zgodnie z ww. wskazówkami NIE JEST równoznaczne z uzyskaniem zwolnienia z kolokwium nr 4, lecz owe zwolnienie jest wielce prawdopodobne. Ocenie podlega jedynie wartość merytoryczna eseju, a na nią składa się przede wszystkim poszanowanie norm prawnych wynikających z art. 2, 9, 32, 84 oraz 217 Konstytucji RP, a także dbałość autora o równowagę budżetową państwa i jst (proponowane rozwiązania nie mogą jednoznacznie wpływać na drastyczne zwiększenie deficytu budżetowego państwa poprzez zmniejszenie dochodów budżetowych, natomiast za złamanie tej reguły nie będzie uważane rozwiązanie, które z jednej strony zmniejsza wpływy, z drugiej strony je zwiększa - bez względu na moje subiektywne zdanie, które z wymienionych jest przeważające).

Jako że formą jest esej, to nie wymaga się, wręcz nie jest to wskazane, aby w pracy umieszczać przypisy, czy inne odesłania do literatury, orzecznictwa itd. Natomiast oczywiście literaturą i orzecznictwem można i nawet trzeba się posługiwać.

Esej należy przesłać PODPISANY WŁASNYM IMIENIEM I NAZWISKIEM (ORAZ NR INDEKSU) w formacie .txt, .doc, .docx, .rtf lub .pdf mejlem zatytułowanym "[SSP - Esej kolokwium nr 4]" na adres pawel@mańczyk.pl (TAK! "l" i "ń"). Eseje niepodpisane choćby imieniem i nazwiskiem AUTORA, przesłane po czasie lub nie tam gdzie trzeba (pawel@mańczyk.pl lub pawel.manczyk@usz.edu.pl), za krótkie oraz w innym formacie niż .txt, .doc, .docx, .rtf lub .pdf NIE BĘDĄ SPRAWDZONE.

Sugeruje się nadanie nazwy plikowi z esejem zgodnie ze schematem nazwisko_pierwsze imię_nr indeksu

2 kwietnia 2019

Publikacja rozwiązania zadania dodatkowego: KLIK.

WYNIKI ZADANIA DODATKOWEGO

Chcąc docenić Państwa wysiłek przy poszukiwaniu rozwiązania zadania dodatkowego postanowiłem dodatkowo uhonorować osoby, które co prawda nie rozwiązały kazusu w 100% prawidłowo, lecz dobrze zidentyfikowały przynajmniej podatek od czynności cywilnoprawnych, łącznie z organem podatkowym.

LISTA NR INDEKSÓW OSÓB ZWOLNIONYCH Z KOLOKWIUM NR 4 Z OCENĄ BDB (5):
201857
204504
206641
208988
209765
209908
209920
211351
212642
213095
214323
214464
214482
214486
214487
214493
214518
214532
214534
214549
214554
214557
214574
214596
214604
214607
214608
214618
214619
214628
214632
Urbaniak

LISTA NR INDEKSÓW OSÓB, KTÓRE W RAZIE UZYSKANIA OCENY POZYTYWNEJ Z KOLOKWIUM NR 4, OTRZYMAJĄ Z TEGO KOLOKWIUM CO NAJMNIEJ OCENĘ DB (4):
201817
209025
209921
212690
212711
214177
214400
214406
214407
214425
214441
214446
214448
214450
214451
214454
214462
214488
214494
214510
214514
214517
214520
214528
214535
214573
214575
214601
214613

Natomiast przy niektórych pracach [ proszę tego nie brać personalnie ;) ] miałem tak:

28 marca 2019

Publikacja wyników kolokwium nr 3. UWAGA!! Jeśli czyjegoś numeru indeksu nie ma na liście, a PISAŁ kolokwium, oznacza to, że otrzymała taka osoba ocenę bdb (5).

12 marca 2019

Publikacja zadań 1-18 z podatku od spadków i darowizn wraz z rozwiązaniami.

11 stycznia 2019

Publikacja prezentacji nt. podatku od spadków i darowizn oraz zadań 1-2 z tego podatku wraz z rozwiązaniami.

19 grudnia 2018

Publikacja wyników Kolokwium nr 2 (grupy środowe).

18 grudnia 2018

Publikacja wyników Kolokwium nr 2 (grupy wtorkowe).

15 grudnia 2018

Publikacja "kolorowej" ustawy o podatku rolnym (w dziale materiały).

12 grudnia 2018

Publikacja zadań z podatku leśnego i rolnego.

29 listopada 2018

Publikacja wyników Kolokwium nr 1 (grupy środowe).

20 listopada 2018

Publikacja wyników Kolokwium nr 1 (grupy wtorkowe).

16 listopada 2018

Publikacja zadań 4-8 z podatku od środków transportowych wraz z rozwiązaniami oraz publikacja rozwiązań 4 zadań dodatkowych z podatku od nieruchomości.

8 listopada 2018

Publikacja zadań 5-8 z podatku od nieruchomości wraz z rozwiązaniami, prezentacji nt. podatku od środków transportowych oraz zadań 1-3 z tego podatku wraz z rozwiązaniami.

29 października 2018

Publikacja zadań 3-5 z podatku od nieruchomości wraz z rozwiązaniami oraz zadań dodatkowych.

15 października 2018

Publikacja prezentacji nt. podatku od nieruchomości oraz zadań 1-2 z tego podatku wraz z rozwiązaniami.

2-3 października 2018

Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2018/2019.