8 listopada 2018

Publikacja zadań 5-8 z podatku od nieruchomości wraz z rozwiązaniami, prezentacji nt. podatku od środków transportowych oraz zadań 1-3 z tego podatku wraz z rozwiązaniami.

29 października 2018

Publikacja zadań 3-5 z podatku od nieruchomości wraz z rozwiązaniami oraz zadań dodatkowych.

15 października 2018

Publikacja prezentacji nt. podatku od nieruchomości oraz zadań 1-2 z tego podatku wraz z rozwiązaniami.

2-3 października 2018

Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2018/2019.